Dansk drone klar til tjeneste i Nordøstgrønland

Aarhus Universitet har modtaget en større donation fra Villum Fonden til etablering af forskningsstationen Villum Research Station (VRS) på Station Nord i Nordgrønland samt en droneplatform til brug for forskningen samme sted. Stationen åbnede i 2015 og nu er det blevet tid til at modtage dronen, der skal bruges til at måle indlandsis i Grønland.

Den 13. marts overdrages dronen til Aarhus Universitet og Villum Fonden fra Danmarks Tekniske Universitet og Integra Aerial Services ved en ceremoni i HCA Airport, der huser en lang række droneaktiviteter. Efter omfattende tests i HCA Airport af Penguin B dronen i januar og februar er den nu klar til at blive sendt afsted til Villum Research Station ved Station Nord.

Udviklet til selvkørende biler
Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Integra Aerial Services ApS har i samarbejde opbygget droneplatformen ved at installere avancerede sensorer og kommunikationsudstyr i en Penguin B drone.

Overvågning af ændringer i såvel indlandsis på land som havis er hidtil sket ved hjælp af data fra satellitter suppleret med flybaserede overflyvninger tættere på jordoverfladen. Sidstnævnte har DTU Space gennem en lang årrække været ansvarlig for at gennemføre, og det er viden og erfaringer fra disse overflyvninger med radar og laserudstyr, der udgør grundlaget for teknikken i det nye dronesystem, som DTU Space er med til at opbygge.

Udfordringen for forskerne har været at udforme måleinstrumenterne så små, at de kan være i en drone på 3,3 gange 2,3 meter frem for i et fly.

”Vi har udviklet en løsning, der er sammensat af en laser, som oprindeligt er udviklet til selvkørende biler, et kamera og så et meget præcist GPS-system suppleret med gyroer og accelerometre i stil med det, der anvendes på fly. Det bliver alt sammen forbundet til en minicomputer på størrelse med en stor tændstikæske, der skal modtage og behandle alle de data, den modtager fra laserscanner, kamera og GPS på en tre til fire timer lange flyvetur”, forklarer professor René Forsberg, DTU Space.

Computer brænder sammen
Laserskanner og GPS i dronen vil kunne måle isen med centimeters præcision. Den lille computer har en ydeevne som en almindelig stor arbejds-pc, men alle dele er minimaliserede og samlet på et meget lille areal. Det betyder, at der eksempelvis ikke er plads til en ventilator. Dronens anvendelse i det kolde vejr på Grønland vil dog forhindre, at computeren brænder sammen. Drone-systemet har en vægt på i alt ti kilo, hvoraf cirka halvdelen udgøres af måleinstrumenter, og de resterende af brændstof.

Dronen vil indgå i den fremtidige overvågning af isen på og omkring Grønland. Måleinstrumenterne på satellitterne har svært ved at tage højde for snedækket på isen, der varierer i løbet af året. Derfor suppleres de komplekse satellitmålinger med data om signalernes nedtrængning i de øverste lag af sneen på indlandsisen, så resultaterne udelukkende angiver isens tykkelse og ikke medregner sneen ovenpå. Disse data fås ved overflyvninger tættere på jordens overflade.

Villum Research Station blev indviet i juli 2015. Foto: Stephan Bernberg.
Villum Research Station blev indviet i juli 2015. Foto: Stephan Bernberg.

Plads til 14 forskere
Villum Research Station består af en basestation og to mobile underenheder. Basestationen indeholder tre bygninger – den ene med plads til 14 forskere ad gangen samt fire veludstyrede laboratorier, en garage og en atmosfærisk forskningsbygning med 3 værelser omkring to km væk fra basen.

Den ene underenhed består af den nye drone og en række jordbaserede sensorer til undersøgelser af de lodrette profiler af atmosfæren og observationer af sne, havis, landskab og vegetation. Den anden underenhed er en mobilstation bestående af telte og køretøjer til 10 personer, og instrumenter til at studere processer på længere afstande fra basestationen. Aarhus Universitet arrangerer regelmæssige flyvninger mellem Longyearbyen på Svalbard og Station Nord. Den danske militærbase beboes af seks såkaldte ”fup’er” og er den permanente beboelse i verden, der ligger næsttættest på Nordpolen. Kun Alert-basen i Canada ligger tættere på.

About Af Andreas Krog 227 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*