Minister: Ikke opbakning til færøsk medlemsskab af Nordisk Råd

Foto: Erik Christensen / Wikimedia Commons.

Færøerne kommer ikke til at blive et selvstændigt medlem af Nordisk Råd. Det får man nemlig ikke de andre nordiske lande til at acceptere, lyder det fra minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann (V), i et svar til det færøske folketingsmedlem Magni Arge. Han havde bedt om ministerens vurdering af mulighederne for et færøsk medlemsskab, efter at Færøerne fik et nej fra Nordisk Råds Præsidium i november sidste år.

“I lyset af de seneste drøftelser som reaktion på Færøernes ansøgning om selvstændigt medlemskab af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er det ikke regeringens opfattelse, at det vil være muligt at opnå enighed med de andre nordiske lande om at ændre Helsingforsaftalen,” skriver Karen Ellemann.

I et andet svar uddyber hun principperne i Helsingforsaftalen:

“Helsingforsaftalen er grundlaget for Nordisk Ministerråds arbejde. Som den ser ud nu, er den en aftale mellem selvstændige stater, hvilket hindrer et selvstændigt færøsk medlemskab. Regeringen støtter de færøske ønsker om en styrket rolle for Færøerne i det nordiske samarbejde. Dette må imidlertid også ske inden for grundlovens rammer, efter hvilke Færøerne ikke kan blive kontraherende part i den gældende Helsingforsaftale, så længe Danmark er medlem. Riget kan her kun have én stemme, og Færøerne kan ikke optræde som særskilt part i forhold til Danmark.”

Som ministeren skriver til sidst, så handler det om, at det er Danmark, der fører udenrigspolitikken for hele Kongeriget. Den er endnu ikke hjemtaget af hverken Færøerne eller Grønland – selvom man nogen gange kan få det indtryk, når man ser hvordan Grønlands minister for udenrigsanliggender fører sig frem på den internationale scene.

Uden at ministeren selv skriver det direkte, så handler det også om, at hvis Færøerne fik lov, så ville Grønland og Ålandsøerne begynde at forlange det samme.

Styrke færøsk deltagelse
I forbindelse med afvisningen af det færøske ønske, gav den daværende danske minister for nordisk samarbejde, Peter Christensen (V), lovning på, at regeringen ville vende tilbage med et forslag, som kan styrke Færøernes deltagelse i det nordiske samarbejde yderligere – uden at der er tale om et fuldgyldigt medlemsskab.

Arbejdet med det forslag pågår fortsat, skriver Karen Ellemann i et tredje svar:

“Færøerne er en god, konstruktiv partner i det nordiske samarbejde. Derfor støtter regeringen det færøske ønske om at få en stærkere rolle i det nordiske samarbejde, så vidt det er politisk og juridisk muligt, og der er påbegyndt et arbejde med at undersøge, hvordan dette vil kunne ske. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet.”

To fra Færøerne
Det er dog ikke sådan, at Færøerne slet ikke er repræsenteret i rådet. Nordisk Råd har 87 medlemmer i form af politikere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De første fire lande har 20 medlemmer hver, mens Island har syv medlemmer. Ud af de 20 danske medlemmer er to således fra Færøerne og to er fra Grønland. Ud af de finske medlemmer er to fra Ålandsøerne.

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene fra de fem lande har det overordnede ansvar, men i praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre.

About Af Andreas Krog 219 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*