Grønland koster Danmark mindst 4,3 mia. kroner om året

Knap 4,3 mia. kroner. Så mange penge brugte Danmark i 2015 på bloktilskud til Grønland samt på sagsområder, som Selvstyret kan, men endnu ikke har hjemtaget. Det fremgår af et svar fra finansminister Kristian Jensen (V) til Dansk Folkepartis Søren Espersen.

Selve bloktilskuddet er på 3,722 mia. kroner. Dertil kommer et tilskud på 44 mio. kroner. til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Finanslov1

De to lovbundne tilskud på Finanslovens konto 07.33 udgør 55,7 procent af den grønlandske landskasses indtægter i 2017.

Finanslov2

De tilsammen 3,766 mia. kroner gør det dog ikke alene, fremgår det af svaret til Søren Espersen.

“Udover statens tilskud til Selvstyret afholder staten udgifter i forbindelse med opgavevaretagelsen af en række sagsområder i Grønland. En del af udgifterne relaterer sig til en række sagsområder, som Selvstyret i henhold til Selvstyrelovens bilag kan overtage varetagelsen af. Udgifterne er på baggrund af regnskabstal fra 2015 vurderet til at være 576,2 mio. kr. Det bør understreges, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med opgørelsen,” skriver Kristian Jensen og gør det samlede regnskab op:

“Lægges statens øvrige udgifter i Grønland sammen med statens tilskud til Selvstyret i 2015, har staten afholdt udgifter i Grønland på samlet set 4.294,8 mio. kr. i 2015.”

Finanslov3Finanslov4

Finansministeriet har ikke opgjort udgifterne i 2016 og 2017 i forbindelse med opgavevaretagelsen af sagsområderne. Men da bloktilskuddet er steget med 43,8 mio. kroner fra 2015 til 2017, så er beløbet sandsynligvis steget til mere end 4,3 mia. kroner i 2017.

Hvis det skal være helt korrekt, så bruger Danmark faktisk et endnu større beløb på Grønland. For de områder, som Selvstyret ikke kan hjemtage, indgår nemlig ikke i regnskabet:

“De sagsområder, som i henhold til selvstyreloven skal forblive hos rigsmyndighederne, fremgår ikke af opgørelsen, herunder statsforfatningen, statsborgerskab, højesteret, udenrigs- forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik,” skriver finansministeren i svaret.

Alene Forsvarets udgifter til opgaveløsning på Grønland udgør uden tvivl et stort beløb. Inspektionsskibe, inspektionsfartøjer, helikoptere, transportfly, Arktisk Kommando, Sirius Patruljen, Station Nord og Mestersvig udgør Forsvarets tilstedeværelse på Grønland. Desuden bør man både se på de årlige driftsudgifter og anskaffelsesudgifterne til materiel til brug på Grønland. Således koster hvert af de tre inspektionsfartøjer af Knud Rasmussen-klassen omkring 500 mio. kroner, og de ni nye MH-60R Seahawk-helikoptere kostede tilsammen fire mia. kroner. Heraf er fem helikoptere beregnet til brug i Nordatlanten.

Hvad kan man så bruge tallene til? På Grønland kan man bruge dem til at danne sig et overblik over hvad fuldstændig selvstændighed kunne ende op med at koste. Og dog. For det ville kræve, at de ikke-medregnede udgifter til blandt andet forsvaret, blev indregnet. Og så taler vi rigtig mange penge. Men man kan i hvert fald se, at Danmarks støtte er andet og mere end blot bloktilskuddet. I Danmark kan vi bruge det til at få det samlede overblik over hvad vi betaler til Grønland. Om det er meget eller lidt og om pengene er givet godt ud, er så op til den enkelte at vurdere.

Men hvis man skal forsvare beløbet, så kunne man sige, at det var en billig pris for at være en stormagt. For uden Grønland var Danmark bare et lille ubetydeligt europæisk land i stil med Belgien eller Tjekkiet.

About Af Andreas Krog 219 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

5 Comments on Grønland koster Danmark mindst 4,3 mia. kroner om året

 1. ” For uden Grønland var Danmark bare et lille ubetydeligt europæisk land i stil med Belgien eller Tjekkiet.”

  Nej. Nu er Belgien og Tjekkiet ikke mere ubetydelige end så mange andre, men uden Grønland er Danmark stadig porten til Østersøen og et vigtigt Nato land ift. Baltikum.

 2. Kunne det ikke være interessant at se, hvor meget af det samlede grønlandske statsbudget, der bliver direkte anvendt til køb af varer og ydelser i Danmark? Jeg har stærkt på fornemmelsen, at det er en ganske stor del, der går tilbage til Danmark! Da jeg selv sejlede som styrmand i Royal Arctic Line sagde vi for sjov, at bloktilskuddet i virkeligheden var egnsudviklings-støtte til Nordjylland.

  • måske det bedre Danmark sender vare i stedet?
   Det muligt pengene bliver sendt tilbage fordi der skal købes vare til Grønland, men det gør da ikke pengene mindre værd?
   Hvis der ikke var penge til indhandling af disse, ville der heller ikke være brug for fragtskibe.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*