Store usikkerheder ved at tage inspektionsskib ud af drift

Inspektionsskibet Vædderen i morgensol langs Islands kyst. Foto: Andreas Krog.

Der er store usikkerheder forbundet med at tage et af det danske forsvars fire inspektionsskibe af Thetis-klassen ud af drift som led i en sparerunde, sådan som Forsvaret overvejer at gøre.

“Der er identificeret en mulighed for ved henlæggelse at reducere antallet af skrog fra 4 til 3 uden at ændre den operative opgaveløsning væsentlig gennem en optimeret planlægning af vedligehold på skibene,” fremgår det af en såkaldt budgetanalyse, hvor Forsvaret sammen med et konsulentfirma gennemgår en lang række besparelsespotentialer.

Thetis-skibenes opgave er at levere 730 indsættelsesdøgn årligt, hvilket svarer til to skibe indsat hver dag året rundt i de nordatlantiske farvande omkring Grønland og Færøerne. Og med en mere optimeret planlægning kan man altså stadig løse den opgave med tre i stedet for fire skibe.

Der er dog en række usikkerheder og ulemper forbundet med at oplægge et af skibene.

For det første kan man meget vel komme til at hænge på en ekstraregning. Et af skibene, F357 Thetis, mangler nemlig at gennemgå den omkostningstunge kapacitetsvidereførelse / levetidsforlængelse, som de tre andre fornylig har været igennem. Det skal Thetis dog meget snart. Det har værftet købt ind til. Og her har vi usikkerhedsmomentet:

“3 af de 4 THETIS skrog har gennemgået eller gennemgår en omkostningstung kapacitetsvidereførelse/levetidsforlængelse i form af en større ombygning. Det er uklart hvor mange af omkostningerne til dette, der kan spares ved ikke at lade det fjerde skrog gennemgå denne, da værftet der varetager opgaven har indkøbt størstedelen af reservedelene. En eventuel besparelse ved opsigelse af kontrakten på levetidsforlængelsen for det fjerde skrog afhænger således af forhandling imellem Forsvaret og værftet og indgår således ikke i potentialet,” fremgår det af analysen.

Så måske bliver udgifterne ved kontraktopsigelsen større end forventet, da værftet skal have kompensation for nu at lægge inde med reservedelene.

For det andet risikerer man at stå med et ubrugeligt skib, hvis man en dag vil indsætte det igen. For ombygningen giver blandt andet plads til den nye Seahawk-helikopter. Så hvis man en dag vil bruge Thetis igen, så skal man først bygge det om, da de små Lynx-helikoptere formentlig er udfaset allerede næste år.

Ved siden af indsættelsen i Arktis kan Thetis-skibene for det andet også løse en række andre nationale opgaver, herunder fiskeriinspektion, søredning, miljøovervågning, søopmåling og støtte til det civile samfund. Og de opgaver vil der så være mindre eller ingen tid til.

For det fjerde kan Thetis-skibene desuden håndtere en række internationale opgaver, herunder indgå i kollektivt NATO-forsvar, eskortetjeneste og nød- og katastrofehjælp fx under FN og mulighed for at indgå som kommandoplatform for sammensatte styrker. Det vil der med tre skibe også blive mindre tid til.

About Af Andreas Krog 219 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

2 Comments on Store usikkerheder ved at tage inspektionsskib ud af drift

    • Jeg troede faktisk der var behov for flere skibe, og da især i det kæmpe område Arktis er, 4 skibe i Arktis forslår som en skrædder i helvede…

      Det samme gælder med overvågning af luftrummet, her er der i dag ingen reel overvågning eller fly afværgring…… hvornår begynder man at tage vores territorium seriøst, eller er det arktiske kun sekundært i forhold til resten af Danmark????

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*