IA: Flere penge til Forsvaret i Arktis

EJNAR MIKKELSEN ved isbræ.

Det venstreorienterede grønlandske parti Inuit Ataqatigiit (IA) har fremlagt et forsvarsudspil, hvor partiet opfordrer til, at Forsvarets opgaveløsning i Arktis og på Grønland får et substantielt økonomisk løft i forbindelse med det forsvarsforlig for 2018-2022, som vil blive indgået inden årsskiftet.

“Fremtidens forsvar i Arktis og i Grønland skal sikres gennem et substantielt løft,” skriver partiet i udspillet.

IA peger på, at en lang række anbefalinger i analysen om Forsvarets fremtidige opgaveløsning ikke er implementeret. Og af de 120 mio. kr. årligt, som er blevet afsat til at styrke forsvaret i Arktis, går 1/3 til en fregat, som kun delvist benyttes i Arktis.

Der er brug for meget mere end blot de 120 mio. kroner om året, mener IA.

“Nye udfordringer kræver nye indsatser. Derfor skal der i det kommende forsvarsforlig og resten af valgperioden også være fokus på en fortsat styrkelse af Arktis. Anbefalinger fra Arktisanalysen skal rulles ud, implementeres og følges op. Politisk er målet et mere sikkert Arktis. Vi skal uddanne og engagere flere grønlændere, da det styrker Forsvaret i Grønland. Vi skal forebygge ulykker og sikre et stærkt beredskab når uheldet slår ned. Vi skal styrke samarbejde med grønlandske myndigheder, frivillige og vores naboer i Arktis, da det skaber et mere sikkert Arktis. Dette er alt sammen med til at sikre et stærkt, beredvilligt og bæredygtigt forsvar, som er lokalt forankret i det grønlandske samfund,” skriver IA i udspillet og fortsætter:

“Udover de nye politiske tiltag, der er iværksat af forligskredsen, skal der findes midler til en civil forsvarsuddannelse i Grønland, et styrket beredskab, øget forebyggelse og sikkerhed samt styrket overvågning i Grønland. Dette vil komme den grønlandske befolkning og Forsvaret samlet set til nytte.”

IA opstiller 10 mål for Forsvarets fremtidige tilstedeværelse i Arktis og på Grønland. Målene er inddelt i tre fokusområder:

Flere grønlændere i Forsvaret
1) Forsvarets Dag i Grønland
• For få grønlændere i Forsvaret
• Rekruttering skal ske i Grønland

2) Civil forsvarsuddannelse i Grønland
• Lokal uddannelse med fokus på lokale behov og kompetencer
• Ny frivillig uddannelsesmulighed i Grønland

3) Oprettelse af frivilligkorpset UPALU
• Frivillige hjælper allerede i dag Forsvaret
• De skal uddannes og organiseres bedre

Et mere sikkert Grønland
4) Styrket eftersøgning og redning i Grønland
• Gennemsnitligt redningsaktioner hver 3 dag
• Bedre eftersøgning- og redningskapaciter

5) Større sikkerhed til søs
• Større fokus på forebyggelse og oplysning

6) Fuld søopmåling
• Søopmålingen skal opprioriteres

7) Satellit bredbånd skal sikre sikkerhed og øget udvikling
• Styrket sikkerhed i hele Grønland
• 8 % af befolkningen får ikke øget internetkapaciteten

Et styrket samarbejde
8) Fællesøvelser og fælles beredskab
• Et øget pres på forsvaret
• Flere øvelser lokalt i hele Grønland

9) Miljøoprydning ved gamle militære baser
• Fuld miljøoprydning
• Er 150 mio. kr. nok?

10) Overholdelse af forsvarsaftaler
• Centrale forsvarsaftaler skal overholdes

I starten af oktober kommer VLAK-regeringen med sit udspil til nyt forsvarsforlig for 2018-2022. Og inden årsskiftet er det forventningen at et nyt forlig er på plads. Forsvarsudspillet fra IA er det seneste initiativ i bestræbelserne på at få indflydelse på det kommende forsvarsforlig, som IA’s medlem af Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen, har arbejdet med gennem længere tid.

Aaja Chemnitz Larsen rejste ønsket om at komme med i forliget allerede sidste år overfor daværende forsvarsminister Peter Christensen (V). I august i år mødtes hun med nuværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og skal mødes med ministeren igen i oktober når regeringen har fremlagt sit udspil. Desuden har Aaja Chemnitz Larsen en ambition om at præsentere IA’s forsvarsudspil for forsvarsordførerne fra de partier, som forventes at være med i forsvarsforliget. Foruden regeringspartierne, så er det Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale.

“Udspillet præsenterer en række initiativer, visioner og anbefalinger, som vi fra Inuit Ataqatigiit mener bør prioriteres og sikres i en ny forsvarsforligsaftale,” skriver partiet i udspillets indledning.

IA’s danske søsterparti, SF, gik med i det nuværende forsvarsforlig i 2012, da man på det tidspunkt var regeringsparti. I forbindelse med indkøbet af kampfly valgte SF at udtræde af forligskredsen i juni sidste år. Det er endnu uvist om SF ønsker at gå med i det kommende forsvarsforlig. Men meget tyder på, at de vælger at stå udenfor. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har desuden flere gange erklæret, at han ikke vil gøre nogen ekstraordinær indsats for at få SF med i forliget.

About Af Andreas Krog 227 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

1 Comment on IA: Flere penge til Forsvaret i Arktis

  1. Selv om jeg ikke deler det politiske fundament for denne artikel,støtter jeg i alt væsentligt de fremførte tanker.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*