Fortsat politisk uro om søkort trods aftale

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt sammen med sin grønlandske kollega Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Erik Jensen.

På onsdag skal energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i samråd i Folketingets grønlandsudvalg om de massive problemer med at få udarbejdet 73 vigtige søkort for de grønlandske farvande. Det på trods af at Danmark og det grønlandske selvstyre for mere end en måned siden underskrev en hensigtserklæring om en revideret plan for søkortlægningen i Grønland.

Den reviderede samarbejdsaftale indebærer blandt andet, at parterne forpligter sig til at udarbejde en ny produktionsplan for de grønlandske søkort inden udgangen af 2018.

Dermed ser der ud til at komme en løsning på problematikken omkring søkortproduktionen, som er blevet stærkt påvirket af udflytningen af statslige arbejdspladser. Ifølge en aftale mellem det daværende Miljøministeriet og Selvstyret i 2009 skulle der frem mod udgangen af 2018 produceres 73 søkort. Et arbejde som Geodatastyrelsen skulle stå for. Da styrelsen i 2015 rykkede fra København til Aalborg valgte 13 ud af 14 medarbejdere i den afdeling, som udarbejdede søkortene, at stoppe i styrelsen. På det tidspunkt havde man lavet 32 kort.

Selve arbejdet med at opmåle farvandene og indsamle fortsatte i 2016 og 2017 – da det konkret udføres af forsvarets skibe. Og i styrelsen bearbejdede den tilbageværende medarbejder samt hasteansatte eksperter fra England de indsamlede data, mens man også uddannede nye folk. Men der blev ikke leveret nogle færdige søkort.

Efter længere tids forhandlinger indgik Lars Chr. Lilleholt en aftale med selvstyret under et besøg på Grønland i slutningen af august.

“Det glæder mig, at vi med denne aftale nu kan se fremad og sammen med Selvstyret øge sejladssikkerheden i Grønland. Samarbejdsaftalen er en vigtig aftale for det grønlandske Selvstyre og den danske regering,” siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den oprindelige samarbejdsaftale forpligter den danske stat til at levere 73 oprettede og digitaliserede søkort over det sydvestlige Grønland. For at styrke den maritime udvikling i Grønland yderligere igangsættes der desuden aktiviteter som:

– Geodatastyrelsen prioriterer udarbejdelsen af elektroniske søkort, hvor der allerede findes nyudgivne papirsøkort.

– Geodatastyrelsen afdækker i samarbejde med Selvstyret rammerne for at igangsætte et pilotprojekt om brug af elektroniske søkort til fritidssejlads i grønlandske farvande.

– Geodatastyrelsen vil afholde en workshop for Selvstyret med det formål at orientere om hovedprincipperne i en maritim geografisk datainfrastruktur (MSDI).

I Geodatastyrelsen er man klar til at løfte sin del af aftalen med Selvstyret:

“Geodatastyrelsen har i 2016 og 2017 arbejdet målrettet for at genopbygge kapaciteten til at levere oprettede og digitaliserede søkort over det sydvestlige Grønland. Med indgåelsen af denne aftale glæder vi os til sammen med Selvstyret at styrke den maritime udvikling i Grønland,” siger direktør i Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard.

About Af Andreas Krog 227 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*