Russisk ambassadør: NATO har ingen rolle i Arktis

Mikhail Vanin har været Ruslands ambassadør til Danmark siden 2012. Foto: Andreas Krog.

Fire af de fem arktiske kyststater er også medlemmer af NATO. Kun Rusland står udenfor. Det er dog uhyre vigtigt, at de fire arktiske NATO-medlemmer ikke bruger forsvarsalliancen som platform for operative opgaver i Arktis. Det mener Ruslands ambassadør til Danmark, Mikhail Vanin.

”Ingen militarisering af Arktis og ingen NATO-involvering i arktiske forhold. Vi er som medlemmer af Arktisk Råd i stand til at løse alt sammen uden yderligere aktører og uden truende militære komponenter, siger Mikhail Vanin til Arktis Nyt, da vi møder ham over en kop kaffe på Ruslands ambassade på Østerbro i København.

I ambassadørens optik må Norge, Canada, Danmark og USA hver for sig godt operere militært i Arktis – sådan som de allerede i stigende grad gør. Ikke mindst i Norge, hvor man investerer i nye ubåde, antiubådsfly, spionskibe og F-35 kampfly. Det er dog vigtigt for russerne, at NATO-landenes ageren ikke koordineres i NATO-regi.

”Hver stat har ret til at bestemme hvad de vil gøre med deres militær. Men vi, og forhåbentlig også de andre stater, mener, at NATO ikke har nogen rolle at spille i Arktis,” understreger Mikhail Vanin.

Når man ved konferencer og lignende i Vesten taler om risikoen for militarisering af Arktis, så handler det oftest om risikoen for at Rusland starter en militær opbygning, som de andre arktiske lande vil føle sig nødsaget til at modsvare.

Ambassadøren sætter dog en tyk streg under at der ikke er behov for en militarisering af Arktis.

”Indtil nu har vi haft en meget, meget stor grad af konsensus blandt de arktiske stater. Ingen militarisering af den arktiske region. Vi har ingen konflikter i Arktis, som kræver militære løsninger. Alt i Arktis kan vi løse sammen gennem forhandlinger og kompromisser gennem Arktisk Råd,” pointerer Mikhail Vanin, der har været russisk ambassadør i Danmark siden 2012.

Når de andre arktiske lande alligevel holder et vågent øje med Ruslands militære aktiviteter og militære tilgang til Arktis, så skyldes det blandt andet, at landet faktisk er i gang med at genåbne et større antal gamle baser på den russiske fastlandskyst og på russiske øer og øgrupper i den 9.000 kilometer lange Nordøstpassage.

På flere af baserne bygges nye store bygninger, som i flere tilfælde kan huse mere end 100 mennesker. Samtidig genskabes og forlænges gamle landingsbaner, ligesom der i nogle tilfælde også anlægges nye landingsbaner.

Når Rusland stationerer soldater på de genåbnede baser og bygger nye landingsbaner, så er der en god forklaring, understreger ambassadør Vanin.

”Vi ser store muligheder for sejlads i de her farvande. Så vi er nødt til at have infrastruktur i det her område. Vi har brug for flyvestationer og soldater. For hvem ellers vil operere i det her område bortset fra militære folk? Vi vil ikke presse andre til at være der. Du kan ikke sende civile til det her område,” påpeger Mikhail Vanin og fortsætter:

”Vi ser en masse perspektiver for øget sejlads i de her farvande. Vi er naturligvis nødt til at sikre sikker navigation. Nogen er nødt til at være der til at sige; Hallo. Er du stadig i live?”

About Af Andreas Krog 227 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

1 Comment on Russisk ambassadør: NATO har ingen rolle i Arktis

  1. Utroværdigt, rusland har intet at gøre på Krim og i resten af Ukraine….. Rusland er nok en af de største hyklere i verden, deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted!

    NATO bør have lov til, at agere hvor de vil indenfor de lande som er medlem, det skal Rusland ikk blande sig i1

    Så vidt jeg ved er Rusland også godt i gang med at gen åbne baser og opruste i arktis, hvilket kun bekræfter min ovenstående “fordom”.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*