Base-oprydning spiser hovedparten af nye Arktis-penge i forsvarsforliget

Folketinget. Fotograf: Anders Hviid

Oprydningen efter USA på en række baser på Grønland spiser hovedparten af de ekstra penge til Forsvarets opgaveløsning i Arktis, som indgår i det forsvarsforlig for 2018-203, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de radikale indgik og præsenterede søndag.

I december 2016 indgik partierne et særligt delforlig om Forsvarets opgaveløsning i Arktis med en bevilling på 120 mio. kroner om året. Det årlige beløb videreføres frem til 2023. De i alt 720 mio. kroner skal fortsat bruges på at styrke overvågning, kommando, kontrol og kommunikation samt forsvarets operative indsatser i Arktis.

Derudover bevilges der 239 mio. kroner til at løse andre forsvarsopgaver i Arktis. Og det er her, at oprydningen på de amerikanske baser kommer til at gøre et stort indhug. For to uger siden indgik det grønlandske selvstyre og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nemlig en aftale om, at der skal bruges 30 mio. kroner om året over de næste seks år på oprydning. I alt 180 mio. kroner. Dermed er der kun 59 mio. kroner tilbage til andre initiativer.

Hvad de 239 mio. kroner skal bruges til, opremses i forligsteksten:

– Der afsættes midler til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.
– Der investeres i materiel til forureningsbekæmpelse i farvandene omkring Grønland.
– Etablering af en beredskabsuddannelse i Grønland, der samtænker igangværende projekter såsom Grønlandsvogterne og etablering af beredskab med hovedvægt på civile kompetencer.
– Værnepligtsafprøvning for frivillige gennemføres i Grønland.
– Der ydes støtte til grønlandske værnepligtiges hjemrejser.
. Der etableres yderligere folkeskolepraktikpladser ved Forsvarets enheder.
– Forsvaret vil ved en eventuel udvidelse af Istjenestens operative område bidrage til iskortlægningen af området nord for 62 grader nord.
– Der ydes et bidrag til ny landkortlægning af Grønland.
– Forsvarsministeriet finansierer driften af radiorummet (bemanding af lyttevagten) ved den maritime nødradio i Grønland.

About Af Andreas Krog 219 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

1 Comment on Base-oprydning spiser hovedparten af nye Arktis-penge i forsvarsforliget

  1. Man kunne jo godt efterlyse lidt større ambitioner… der mangler stadig en reel tilstedeværelse i Arktis, specielt til lands og i luften hvor den i princippet er lig nul!

    Til søs burde vi også opgradere, man kunne jo sige, at når vi ikke har flere fartøjer end vi har, så burde de i det mindste kunne meget mere, og i særdeleshed have en større slagstyrke, om nødvendigt.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*