DF: Selvstyre fupper grønlænderne

Det grønlandske selvstyre fupper den grønlandske befolkning, når de ikke fortæller dem hvor afhængig Grønland er af tilskud fra Danmark. Det mener Dansk Folkepartis grønlandsordfører Søren Espersen efter at finansminister Kristian Jensen fremlagde tal, der viste at omkring 56 procent af Landskassens indtægter kommer fra bloktilskud samt andre offentlige udgifter betalt af Danmark. I alt knap 4,3 mia. kroner i 2015.

“Det her er blot hvad Selvstyret selv burde fortælle den grønlandske befolkning. Men det gør de ikke,” siger Søren Espersen, der havde bedt Kristian Jensen og hans embedsmænd om at lave beregningerne af hvad Danmark samlet set betaler til Grønland om året.

Søren Espersen er ikke i tvivl om hvorfor Selvstyret ikke selv beder Finansministeriet om beregningerne og lægger tallene frem.

“Formålet er at fuppe befolkningen til at tro, at man kan stå på egne ben,” fastslår Søren Espersen overfor Arktisk Nyt.

“Det nytter ikke man tror, at man bare kan fiske mere. Jeg er rasende på Selvstyret fordi man ikke skriver noget om de økonomiske konsekvenser. Det her er i virkeligheden ikke noget vi burde skaffe. Det er noget Grønlands regering selv burde fremlægge,” siger Søren Espersen.

Gør de ikke snart det, så kunne Søren Espersen godt forestille sig at Dansk Folkeparti indrykkede annoncer i grønlandske medier med budskabet om de økonomiske konsekvenser ved selvstændighed.

Beregningerne fra Finansministeriet medtager kun bloktilskuddet og Danmarks udgifter til en række sagsområder, som Grønland kunne hjemtage hvis de ønskede. Udgifterne retsvæsenet og til Forsvarets opgaveløsning på Grønland og i de grønlandske farvande indgår ikke i opgørelsen. Hvis Grønland blev selvstændig, så skulle man også selv betale for de ting. Og så lander den samlede regning sandsynligvis på 6-7 mia. kroner, som Danmark i dag spenderer på Grønland og som grønlænderne selv skal finde pengene til.

Søren Espersen giver ikke meget for forhåbningen om at USA er parat til at punge ud for at kunne bevare Thule Basen.

“Grønlænderne har en urealistisk forestilling om at USA vil betale for at bevare Thule Basen. Det vil de ikke. Grønland kan meget vel desuden blive mødt med krav fra NATO om at kunne håndhæve deres egen suverænitet,” pointerer Søren Espersen.

Han peger på, at Island og de tre baltiske lande ikke har egne kampfly til at patruljere deres luftrum og håndhæve suverænitet. Det gør en række af de andre NATO-lande på skift for dem.

“Men både Island og de baltiske lande betaler for det. Det ville Grønland også skulle gøre. Men sådan noget bliver aldrig oplyst.

Nationalbanken advarede i sidste uge om de mulige økonomiske konsekvenser af grønlandsk selvstændighed. Uden bloktilskud skal indtægterne hentes et andet sted fra. Og den udfordring bør ifølge banken være et omdrejningspunkt i det beslutningsgrundlag, som de grønlandske politikere og vælgere vil skulle tage stilling til, hvis de en dag skal vedtage eller forkaste et udkast til en grønlandsk forfatning og efterfølgende grønlandsk selvstændighed.

“Det grønlandske parlament, Inatsisartut, har i foråret nedsat en forfatningskommission, der skal udarbejde to forslag til en forfatning. Det ene forslag skal kunne rummes inden for rammerne af rigsfællesskabet, det andet skal rumme en højere grad af selvstændighed. Især hvis ønskerne går i retning af en så høj grad af selvstændighed, at bloktilskuddet falder bort, er det nødvendigt, at alle initiativer har økonomisk rentabilitet som et ufravigeligt omdrejningspunkt via et gennemarbejdet beslutningsgrundlag,” skriver banken.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde før sommerferien, at hvis Grønland beslutter sig for at blive selvstændige, så vil bloktilskuddet blive nedtrappet og helt afviklet over en fireårig periode. Ikke 10 eller 20 år. Fire år. Samme budskab har lydt fra skiftende tidligere statsministre.

About Af Andreas Krog 219 Articles
Ansv. redaktør på Arktisk Nyt. post@andreaskrog.dk

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*